Základy stavební mechaniky
Týden Stručný popis probírané látky Ukázkové příklady Úlohy k procvičení
1 Skládání dvou sil v rovině, vektorový rovnoběžník    
Rovinná soustava sil působících ve společném bodu (rovinný svazek sil)    
2 Moment síly k bodu, dvojice sil.    
Obecná soustava sil v rovině.    
Rovinná soustava rovnoběžných sil a její statický střed.    
3 Prostorová soustava sil působících ve společném bodu (prostorový svazek sil).    
Statický moment síly k bodu a k ose v prostoru.    
Obecná prostorová soustava sil    
4 Těžiště rovinných obrazců.    
Momenty setrvačnosti a deviační momenty.    
5 Hlavní momenty setrvačnosti.    
Poloměry setrvačnosti, elipsa setrvačnosti.    
6 Prostý nosník Příklad 6.1 Příklad 6.2
Příklad 6.3
7 Konzolový nosník. Příklad 7.1  
Nosník s převislými konci Příklad 7.2  
8 Šikmý přímý nosník Příklad 8.1  
9 Rovinný lomený rám Příklad 9.1  
10 Trojkloubový lomený nosník bez táhla Příklad 10.1  
Trojkloubový lomený nosník s táhlem    
11 Spojitý nosník s vnitřními klouby (Gerberův nosník)    
12 Rovinné příhradové nosníky - styčníková metoda    
13 Rovinné příhradové nosníky - průsečná metoda Příklad 13.1  
14 Zápočet - pro Ty, kteří splní níže uvedené podmínky    


Podmínky udělení zápočtu

     Zápočet získají studenti, kteří vyřeší a včas odevzdají všechny zadané příklady a úspěšně napíší zápočtové písemky. Bližší informace se dozvíte ve cvičení.