Stavební mechanika I
      Vítám vás na stránce věnované Stavební mechanice I. Naleznete zde studijní materiály a příklady, které doplňují přednášky a cvičení. Všechny materiály jsou provedeny jako prezentace v Macromedia FLASH 5. Pokud máte nainstalován plugin, pak přejděte rovnou na odkazy, jež se otevřou přes celé okno (fullscreen). Pokud odpovídající plugin nemáte nainstalován nebo nevíte o jeho přítomnosti, zkuste nejprve Test pluginu Flash 5. Měl by se Vám zobrazit rámeček a v něm text : "Statika stavebních konstrukcí II, Flash 5". Pokud se Vám nic nezobrazí, kontaktujte mne. Doufám však, že vám bude vše fungovat a že nebudete mít problémy s ovládáním.

Předem děkuji za upozornění na jakekoliv chyby, za návrhy na zlepšení a za Vaše názory.

         Zbyněk VLK


Pozn.: Interaktivní příklady nekontrolují všechny možné vstupní hodnoty, takže při zadání extremních hodnot nemusí být výpočty a zobrazování zcela správné.
Rovinné soustavy sil

   Část    ZIP Datum    Popis, co v dané části najdete   
Svazek sil Zip 19.2.2002 Interaktivní příklad na rovinný svazek sil
Rovinná soustava sil Zip 19.2.2002 Interaktivní příklad na obecnou rovinnou soustavu sil
Soustava rovnoběžných sil Zip 19.2.2002 Interaktivní příklad na soustavu rovnoběžných sil v roviněProstorové soustavy sil

   Část    ZIP Datum    Popis, co v dané části najdete   
Svazek sil Zip 7.3.2002 Interaktivní příklad na prostorový svazek sil
Prostorová soustava sil Zip 4.3.2002 Interaktivní příklad na obecnou prostorovou soustavu silStaticky určité prutové konstukce

   Část    ZIP Datum    Popis, co v dané části najdete   
Prosty nosník Zip 19.2.2002 Interaktivní příklad prostého nosníku - jednodušší verze
Prostě podepřený nosník Zip 9.4.2003 Interaktivní příklad prostého nosníku a prostého nosníku s převislými konci
Zatížení osamělými břemeny (Fx, Fz, M) a spojitými zatíženími (n, q, m).

9.4.2003 - oprava - po prvním výpočtu a následné změně vstupních dat se špatně přepočetly výsledky
Konzola Zip 2.4.2002 Interaktivní příklad konzoly
Zatížení osamělými břemeny (Fx, Fz, M) a spojitými zatíženími (n, q, m).

Průřezové charakteristiky

   Část    ZIP Datum    Popis, co v dané části najdete   
Složený průřez Zip 6.4.2004 Složený průřez složený z max. 9 části, výpočet přůřezových charakteristik vč. postupu krok za krokem
6.4.2004 - oprava - na poslední stránce s výpisem průřezových charakteristik se špatně vypisoval deviační moment


Pozn. : Uváděné datumy jsou datumy poslední aktualizace (změny, opravy).


Stavební mechaniky I - Starší materiály