Aktuální informaceMatice a vektory

6.4.2004
      Opraven příklad Složený průřez na stránce pro první ročníky a přidán soubor ZIP pro stažení.


9.4.2003
      Opraven příklad Prostě podepřený nosník na stránce pro první ročníky.


22.10.2002
      Po delší odmlce opět přicházejí interaktivní příklady. Na stránce pro první ročníky (hojně využijí také druháci) naleznete příklad na složený průřez.
V nejbližší době čekejte vláknový polygon.


2.4.2002
      Na stránce pro první ročníky naleznete další interaktivní příklad - konzola.


26.3.2002
      Nový interaktivní příklad prostě podepřeného nosníku najdete na stránce pro první ročníky.


26.2.2002
      Dnes byly na intranetu fakulty vystaveny první termíny výuky v počítačové učebně v předmětu 0D4 - Statika Stavebních konstrukcí II. Studenti tyto termíny najdou v části
Studium -> Termíny -> předmět 0D3 (resp. 0D4) -> typ termínu Spec.(konzultace)
a bližší informace na ztráncě věnované NEXISu.


19.2.2002
      Na stránkách pro 1. ročník jsou připravovány nové materiály pro výuku Stavební mechaniky I. K dnešnímu datu jsou připraveny interaktivní příklady na rovinné soustavy sil (svazek sil, obecná soustava sil a soustavu rovnoběžných sil).


19.2.2002
      Zájemci o studium předmětu 5D0 Automatizace statických úloh, který bude probíhat v letním semestru 2002, se mohou zapsat u Ing. Zbyňka Vlka, C447. Z kapacitních důvodů je počet zájemců omezen na maximálně 24 posluchačů. V předmětu bude probírán programový systém NEXIS 32.


19.2.2002
      Od 25.2.2002 budou vypisovány termíny pro výuku předmětu 0D4 - Statika stavebních konstrukcí II v počítačové učebně. Studenti, kteří neabsolvovali žádné cvičení v zimním semestru, budou moci výuku zahájit Blokem č. 1. Pro studenti, kteří nestihli absolvovat Blok č. 3 v ZS bude tento blok vypsán ve druhém a třetím týdnu LS. Oficiální zahájení výuky v počítačové učebně v LS bude ve třetím týdnu a výuka začne Blokem č. 4.

Jste návštěvník těchto stránek.

Jste X-tý návštěvník těchto stránek.