Statika stavebních konstrukcí II
      V době mé pracovní neschopnosti (chřipka je chřipka) jsem připravil pár stránek týkající se předmětu Statika stavebních konstrukcí II. Všechny materiály jsou provedeny jako prezentace v Macromedia FLASH 5. Pokud máte nainstalován plugin, pak přejděte rovnou na odkazy, jež se otevřou přes celé okno (fullscreen). Pokud odpovídající plugin nemáte nainstalován nebo nevíte o jeho přítomnosti, zkuste nejprve Test pluginu Flash 5. Měl by se Vám zobrazit rámeček a v něm text : "Statika stavebních konstrukcí II, Flash 5". Pokud se Vám nic nezobrazí, kontaktujte mne. Doufám však, že vám bude vše fungovat a že pochopíte i rozšířené ovládání. Předem děkuji za schovívavost při ne zcela správném fungování, za jakekoliv upozornění na chyby (je to přece jen spíchnuté horkou jehlou) a na Vaše názory.

Děkuji.   Zbyněk VLK
Obecná Deformační Metoda - ODM

Pozn. ke stahování : Stahnete-li níže uvedené ZIP soubory a nepůjdou-li vám spustit soubory SWF, stáhněte si také OBSAH.ZIP, který obsahuje EXE soubor, který sám spouští SWF soubory. Podmínkou je, aby všechny soubory (EXE i SWF) byly v jednom adresáři.


   Část    ZIP Datum    Popis, co v dané části najdete   
Obsah Zip 17.4.2001 Obsah výkladu ODM s odkazy na jednotlivé kapitoly
I. Úvodní příklady Zip 17.4.2001 Jednoduché příklady pro pochopení principu - Jak to vlastně funguje
II. Obecná deformační metoda Zip 17.4.2001 Nejnutnější teorie
III. Ukázkové příklady      
     Příklad 1 Zip 17.4.2001 Spojitý nosník
     Příklad 2 Zip 21.5.2001 Kolmý lomenný rám
Matice tuhosti Zip 9.12.2003 Stručný popis odvození matic tuhosti

2.11.2006 - Tabulky ke stazeni - odm_tabulky.zip

Pozn. : Výklad ODM vychází z doporučené literatury Kadčák J., Kytýr J. : "Statika stavebních konstrukcí II" a také se v některých pasážích na tuto literaturu odkazuje. V žádném případě ji však nenahrazuje, stejně jako nenahrazuje přednášky a cvičení. Tento výklad je jen pomocným materiálem.

Statika stavebních konstrukcí I
     Na následujících odkazech naleznete informace a příklady z předmětu Statika stavebních konstrukcí I. Všechny materiály jsou provedeny jako prezentace v Macromedia FLASH 4. Pokud máte nainstalován plugin, pak přejděte rovnou na odkazy, jež se otevřou přes celé okno (fullscreen). Pokud odpovídající plugin nemáte nainstalován nebo nevíte o jeho přítomnosti, zkuste nejprve Test funkčnosti. Měl by se Vám zobrazit rámeček a v něm text : "Statika stavebních konstrukcí". Pokud se Vám nic nezobrazí, kontaktujte mne. Doufám však, že vám bude vše fungovat a že pochopíte ovládání. Zatím je většina pouze ve fázi vývoje, tj. beta verze. Děkuji tímto za schovívavost při ne zcela správném fungování. Budete-li mít jakýkoli problém, napište mi.

Děkuji.   Zbyněk VLK
Nosné lano

Část ZIP Datum Popis, co v dané části najdete
Příklady Zip 27.10.2000 Ukázky zadání příkladů, které se mohou objevit na písemce (bez řešení)


Přičinkové čáry

   Část    ZIP Datum    Popis, co v dané části najdete   
Úvod Zip 20.10.2000 Úvod k přičinkovým čárám, statická a deformační metoda, ukázky
Prostý nosník Zip 11.10.2000 Interaktivní ukázka rozdílu mezi průběhem vnitřních sil a přičinkovými čarami na prostém nosníku
Konzola Zip 11.10.2000 Interaktivní ukázka rozdílu mezi průběhem vnitřních sil a přičinkovými čarami na konzole
Aplikace Zip 30.10.2000 Použití přičinkových čar při výpočtu konstrukcí, hledání maxim od pohyblivého zatížení, Winklerovo, břemenovo a Šolinovo kriterium
Příklady Zip 27.10.2000 Ukázky zadání příkladů, které se mohou objevit na písemce (bez řešení)


Výpočet přetvoření

   Část    ZIP Datum    Popis, co v dané části najdete   
Vereščaginovo pravidlo Zip 6.11.2000 Popis Vereščaginova pravidla, které budeme dále často používat
Princip výpočtu Zip 6.11.2000 Princip výpočtu přetvoření, ilustrační příklad
Příklady Zip 12.12.2000 Ukázky zadání příkladů, které se mohou objevit na druhé písemce (bez řešení)


Staticky neurčité konstrukce - Statická metoda

   Část    ZIP Datum    Popis, co v dané části najdete   
Úvod Zip 19.11.2000 Staticky neurčité konstrukce, princip statické metody
Nosníky Zip 19.11.2000 Oboustranně vetknutý nosník, nosník na jedné straně vetknutý a na druhé kloubově podepřen
Spojité nosníky Zip 19.11.2000 Výpočet spojitého nosníku
Rámy Zip 11.12.2000 Výpočet rámu metodou jednotkových sil
Příklady Zip v nedohlednu Ukázky zadání příkladů, které se mohou objevit na písemce (bez řešení)